CE kategorija

CE kategorija je za upravljanje vozilom koje ima priključno vozilo najmanje dužine 7.5m sa zatvorenim tovarnim sandukom.

Uslovi za obuku i polaganje za CE kategoriju

  • Za polaganje CE kategorije neophodno je posedovanje vozačke dozvole za C kategoriju.
  • Nakon 7 časova praktične obuke, kandidat polaže vozački ispit.
  • Za polaganje vozačkog ispita za CE kategoriju neophodno je posedovanje lekarskog uverenja.

Kategorije